image banner
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng dự Hội thảo “Đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc rất ít người, thực trạng và giải pháp”

Ngày 24/6 tại huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội phối hợp với Ủy ban Dân tộc của Chính phủ và tỉnh Nghệ An tổ chức Hội thảo “Đánh giá tình hình thực hiện chính sách pháp luật phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào các dân tộc rất ít người, thực trạng và giải pháp" Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng dự và chỉ đạo hội nghị. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến và Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh đồng chủ trì Hội thảo.

Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đề nghị,thời gian tới, trước hết, cần lo đất ở, nhà ở cho số đồng bào các dân tộc còn rất ít người gắn với việc xây dựng, hoàn thiện hạ tầng từ thôn, bản, bổ sung quy hoạch theo định hướng tiêu chí nông thôn mới.

Đồng chí Tòng Thị Phóng - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cùng các đồng chí chủ trì Hội thảo.

Cùng dự có: Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh; Thường trực Hội đồng Dân tộc; đại diện các bộ, ban, ngành và các địa phương có dân tộc rất ít người trên cả nước.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến phát biểu khai mạc Hội thảo.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến nêu rõ: Công tác dân tộc luôn có một vị trí chiến lược rất quan trọng trong đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Những năm gần đây, nhằm tiếp tục thúc đẩy kinh tế - xã hội vùng dân tộc, miền núi phát triển một cách toàn diện, bền vững, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chương trình, mục tiêu, chính sách hỗ trợ ưu tiên phù hợp, triển khai có hiệu quả. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, đến nay, kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số vẫn còn rất nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được với mong muốn của đồng bào cũng như yêu cầu phát triển chung của đất nước….

Liên quan đến vấn đề giải quyết đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số, đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Chính phủ chỉ rõ: Cần bổ sung quy định về điều kiện của đối tượng nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp từ đồng bào được hỗ trợ đất ở, đất sản xuất nhằm hạn chế việc chuyển nhượng sai mục đích…

Cũng theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến: Trong những năm qua, các Chương trình 135, 134, 167, 30A… đã đầu tư phát triển hạ tầng cơ bản tại nhiều vùng dân tộc, miền núi. Đặc biệt, 6 dự án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội cho 5 dân tộc rất ít người với tổng kinh phí hơn 76 nghìn tỷ đồng đã góp phần thay đổi đáng kể đời sống cho đồng bào, góp phần ổn định kinh tế - xã hội tại các vùng khó khăn. Tuy nhiên, hầu hết các địa phương không xây dựng các chính sách riêng hỗ trợ phát triển cho các dân tộc này mà thực hiện theo các chương trình, chính sách chung nên chưa giải quyết triệt để những khó khăn nảy sinh từ thực tiễn. Điều kiện ngân sách hạn hẹp kéo theo sự chậm trễ khi thực hiện nhiều chương trình, dự án. Do vậy, nhiều năm qua đồng bào dân tộc thiểu số rất ít người với tỷ lệ hộ nghèo cao, có nơi đạt trên 83% (dân tộc La Hủ); số hộ thiếu điện có nơi trên 40% (dân tộc Lô Lô) và còn hơn 3.300 hộ thiếu đất sản xuất.

Cụ thể, theo báo cáo của các Bộ, ngành, địa phương cho thấy, việc bố trí vốn thực hiện chính sách đặc thù phát triển kinh tế, xã hội đối với dân tộc thiểu số rất ít người còn chậm và rất thấp. Như Đề án "Phát triển kinh tế xã hội vùng các dân tộc Mảng, La Hủ, Cống, Cờ Lao" theo Quyết định 1762 của Thủ tướng Chính phủ được phê duyệt từ năm 2011 nhưng đến cuối năm 2013 mới được cấp kinh phí thực hiện và tính đến cuối năm 2018 mới đạt 40,19%. Từ năm 2016, Đề án 1672 không được cấp ngân sách riêng, các địa phương không cân đối được ngân sách, vì vậy không đạt được mục tiêu đề ra. Tổng số vốn dành cho Đề án theo Quyết định 2086 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội của 16 dân tộc rất ít người ở 194 thôn, bản thuộc 93 xã của 12 tỉnh trong 10 năm là hơn hơn 1.781 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương, từ nguồn vốn lồng ghép chương trình mục tiêu Quốc gia, ngân sách địa phương cân đối, vốn đầu tư phát triển… Tuy nhiên, đến nay, Trung ương mới bố trí chưa đủ 147 tỷ đồng từ nguồn ngân sách chi sự nghiệp. Chính phủ vừa trình Quốc hội dự kiến phân bổ kinh phí dự phòng đầu tư công hạn nhưng cũng chỉ đạt khoảng 30-40%. Một trong những nguyên nhân là do thời điểm ban hành chính sách thì kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 đã được triển khai và phân bổ cụ thể nên ngân sách Trung ương chưa cân đối được nguồn vốn đầu tư để thực hiện chính sách.

Tuy vậy, các chính sách dân tộc của Quốc hội và Chính phủ thời gian qua đã thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển, góp phần nâng cao đời sống vùng dân tộc thiểu số rất ít người. Trong vòng hơn 6 năm, từ 2009 đến 2015, dân số các dân tộc rất ít người tăng dân lên: người Ơ Đu tăng 70 người, người Si La tăng thêm 111 người, người Brâu thêm 76 nhân khẩu. Người La Ha, La Hủ tăng lên đến gần 1500 người…

Tại Hội thảo, các đại biểu đã trao đổi và có những kiến nghị, đề xuất, tập trung vào các giải pháp phát triển kinh tế ổn định sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm nghèo; hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng; nâng cao dân trí, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống... Đặc biệt, nhiều đại diện địa phương cho rằng, Nhà nước chỉ nên ban hành chính sách khung đối với các dân tộc rất ít người, còn việc lựa chọn hạng mục đầu tư nên cho địa phương chủ động quyết định, bởi vì mỗi tộc người với các đặc điểm địa hình khác nhau ở các địa phương khác nhau có nhu cầu khác nhau. Bên cạnh đó thì mỗi chính sách, dự án đưa ra cần phải cân đối bố trí nguồn lực thực hiện trước lúc ban hành; các chính sách ban hành nên gắn với một cơ quan chủ trì, một đầu mối quản lý; quan tâm đến sản xuất, tạo sinh kế cho người dân. Việc hoạch định chính sách, cần xây dựng lại tiêu chí để gắn với nhu cầu thực tế của người dân, chứ không cào bằng theo địa bàn hành chính dưới sự giám sát của chính Hội đồng Nhân dân…

Phát biểu kết luận hội thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng khẳng định, những năm qua, quán triệt quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, công tác dân tộc đã được các cấp, ngành đặc biệt quan tâm. Hiện có 110 chương trình, chính sách đang có hiệu lực triển khai thực hiện chính sách dân tộc. Qua kết quả thực hiện đã khẳng định, sự chăm lo của Đảng, Nhà nước đã giúp đồng bào các dân tộc thiểu số xóa được đói, giảm được nghèo, tỷ lệ hộ nghèo giảm rõ rệt. Nhiều huyện, xã đã đạt chuẩn huyện, xã nông thôn mới. Đặc biệt, nhóm dân tộc thiểu số rất ít người được quan tâm đặc biệt.

“Tuy nhiên, như báo cáo của Hội đồng Dân tộc và Ủy ban Dân tộc, nhóm dân tộc thiểu số rất ít người là cộng đồng dân cư có cuộc sống khó khăn nhất, đói nghèo, bệnh tật, thất học, tụt hậu đang là thách thức lớn. Nếu không có sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, phát huy trách nhiệm cao của các cấp, các ngành, những người làm công tác công vụ với đồng bào thì đồng bào khó có thể hội nhập, phát triển được” - Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nêu rõ.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị,thời gian tới, trước hết, cần lo đất ở, nhà ở cho số đồng bào các dân tộc còn rất ít người gắn với việc xây dựng, hoàn thiện hạ tầng từ thôn, bản, bổ sung quy hoạch theo định hướng tiêu chí nông thôn mới. Quan tâm đến việc phát triển sản xuất, tạo kế sinh nhai, phải có đất sản xuất gắn với đầu tư giữ nguồn nước, nguồn sinh thủy để có nước sản xuất, nước sinh hoạt. Đặc biệt, cần có chính sách đặc biệt về vốn đầu tư, vốn vay, chi phí hướng dẫn sản xuất, tổ chức cuộc sống để bà con từng bước tiếp cận và sản xuất hàng hóa. Đồng thời, cần quan tâm đến việc sưu tầm, kiểm kê, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa của 16 dân tộc thiểu số rất ít người, kể cả văn hóa ăn, văn hóa ở, văn hóa mặc, tiếng nói, chữ viết, văn hóa tín ngưỡng gắn với xây dựng nếp sống mới, xóa các hủ tục lạc hậu…

"Ngay sau hội thảo này, tôi thấy cần có các chương trình giám sát chuyên đề mà nội dung sẽ được báo cáo và ghi trong dự thảo Nghị quyết. Cần thiết sẽ phải làm việc với các Bộ, ngành, địa phương, đối tượng được thụ hưởng chính sách, các chuyên gia hoạch định chính sách và để chặt chẽ hơn nữa, cần thiết phải có phiên làm việc liên tịch giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ, báo cáo cấp có thẩm quyền trước khi trình Quốc hội" - Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng nhấn mạnh.

Các đại biểu tham dự Hội thảo chụp ảnh lưu niệm cùng với Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng.

Vân Anh

1 2 3 4 5 
THÔNG BÁO
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 65
  • Trong tuần: 1 034
  • Tất cả: 45170