image banner
Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện lần thứ III năm 2019

Sáng ngày 17/5 huyện Nghĩa Đàn tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện lần thứ III năm 2019. Tham dự đại hội có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Ban Dân tộc tỉnh; Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện, lãnh đạo các phòng, ban, ngành huyện Nghĩa Đàn và 110 đại biểu là những người dân tộc thiểu số tiêu biểu, có uy tín đại diện cho hơn 40.928 người dân tộc thiểu số huyện nhà.


Ảnh các đại biểu tham dự đại hội

Trong những năm qua dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh; sự chỉ đạo, phối hợp giúp đỡ, hỗ trợ của các sở, ban, ngành và sự nỗ lực vượt bậc của cán bộ và nhân dân huyện Tương Dương. Tập trung chỉ đạo phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc và công tác dân tộc trong thời kỳ mới; xác định mục tiêu phấn đấu về phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, an sinh xã hội.. . Đến hết năm 2018, kinh tế - xã hội của huyện đã có bước phát triển khá so với các huyện nghèo 30a của tỉnh.


Ảnh đồng chí Nguyễn Văn Nghề – Trưởng phòng Dân tộc, Phó Ban tổ chức đại hội trình bày báo cáo chính trị đại hội

Trong 5 năm qua thực hiện quyết tâm thư của Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Nghĩa Đàn lần thứ II, công tác dân tộc, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc trên địa bàn huyện đã đạt được nhiều bước tiến quan trọng. Trọng tâm là nhất quán chính sách “Bình đằng, đoàn kết, tôn trọng, tương trợ, giúp nhau cùng phát triển” trên cơ sở nền tảng của khối đại đoàn kết dân tộc được đúc kết, kế thừa truyền thống hàng ngàn năm lịch sử của dân tộc Việt Nam.

- Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, nắm chắc tình hình địa bàn, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đồng bào các dân tộc. Lấy người dân làm trung tâm, phát huy dân chủ đoàn kết, đồng thuận trong nhân dân.

- Thường xuyên chú trọng công tác tổ chức chỉ đạo phát động các phong trào tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau giữa các dân tộc trong cộng đồng, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư, toàn dân đoàn kết bảo vệ an ninh tổ quốc, thi đua yêu nước, đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo, xây dựng nông thôn mới, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc v.v...

- Đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào được cải thiện. Bộ mặt nông thôn miền núi vùng sâu, vùng xa từng ngày đổi thay. Đồng bào các dân tộc phấn khởi tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước; tăng thêm niềm tự hào, lòng tự tôn về dân tộc mình, yêu quê hương đất nước an tâm xây dựng cuộc sống mới.

- Hệ thống chính trị được tăng cường và củng cố; công tác quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ được quan tâm đúng mức nhất là cán bộ cơ sở, cán bộ người dân tộc thiểu số.

- Công tác xây dựng Đảng trong đồng bào DTTS được chăm lo tốt hơn, xóa điểm trống về tổ chức đảng và đảng viên trong các thôn, bản có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

- Tổ chức, bộ máy cơ quan Đảng, chính quyền các cấp đang được sắp xếp tinh gọn, hiệu quả theo tinh thần NQ TW6 (XII). Thủ tục hành chính được cải cách, công nghệ thông tin được ứng dụng mạnh mẽ.

- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân không ngừng đổi mới nhận thức hoạt động, đã tích cực vận động đồng bào thực hiện tốt các chính sách của Đảng và Nhà nước.

- Cán bộ, công chức trong Hệ thống chính trị và cơ quan nhà nước 2 cấp là ngư­ời dân tộc thiểu số. Nhiều cán bộ người dân tộc thiểu số đã trưởng thành trong thời kỳ đổi mới, giữ cư­ơng vị lãnh đạo ở các cấp.Ảnh Đồng chí Lô Xuân Vinh – Phó trưởng Ban Dân tộc phát biểu

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Lô Xuân Vinh – Phó trưởng Ban Dân tộc ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân huyện Nghĩa Đàn đã đạt được trong thời gian qua. đồng chí mong muốn Đảng bộ và nhân dân huyện Nghĩa Đàn phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những khó khăn, tồn tại. Đề nghị, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Nghĩa Đàn tiếp tục khai thác tiềm năng, lợi thế của huyện, phát huy nội lực, tranh thủ các nguồn lực, đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; triển khai thực hiện tốt các chính sách phát triển KT-XH, các chính sách về dân tộc của Đảng, Nhà nước; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhất là phát động các phong trào thi đua nhằm huy động sức mạnh, tinh thần đoàn kết, nỗ lực vươn lên của đồng bào DTTS, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo an ninh- quốc phòng, sớm xây dựng Nghĩa Đàn trở thành huyện Nông thôn mới trong vùng DTTS, miền núi của tỉnh.

Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Nghĩa Đàn hôm nay, là dịp để chúng ta tiếp tục khẳng định quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước ta về vấn đề dân tộc, công tác dân tộc, chính sách về khối đại đoàn kết dân tộc trong xu thế phát triển, hội nhập khu vực và thế giới. Mặt khác, tiếp tục khẳng định và ghi nhận công lao to lớn của đồng bào các dân tộc thiểu số trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng, thực hiện công cuộc đổi mới xây dựng, bảo vệ quê hương đất nước giai đoạn hiện nay. Đồng thời, tôn vinh, biểu dương và khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân tộc, các chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước; xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ quốc phòng, an ninh.


Ảnh phó trưởng Ban Dân tộc Lô Xuân Vinh trao Giấy khen của Ban Dân tộc cho các tập thể và cá nhân

Sau một buổi làm việc Đại hội đã bầu ran 19 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An lần thứ III; Có 1 cá nhân được nhận Kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển các dân tộc; 2 tập thể và 10 cá nhân được nhận Giấy khen của Ban dân tộc; 17 cá nhân và 5 tập thể nhận Giấy khen của huyện Nghĩa Đàn.

Đại hội đã thành công tốt đẹp, với những đổi mới, sáng tạo, năng động đề ra các chủ trương, chính sách kịp thời và phù hợp, huyện Nghĩa Đàn sẽ có những bước phát triển mới, đột phá trong những năm tiếp theo.

Võ Trọng Niệm

THÔNG BÁO
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 110
  • Trong tuần: 1 079
  • Tất cả: 45215