image banner
Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Tương Dương

Chiều ngày 17/5 huyện Tương Dương tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện lần thứ III năm 2019. Tham dự đại hội có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, đại diện lãnh đạo các huyện Kỳ Sơn, Con Cuông, Quỳ Hợp; huyện Tương Dương và 150 đại biểu là những người dân tộc thiểu số tiêu biểu, có uy tín đại diện cho hơn 68.832 người dân tộc thiểu số huyện nhà.


Các đại biểu tham dự đại hội


Tiết mục văn nghệ chào mừng đại hội

Trong những năm qua dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh; sự chỉ đạo, phối hợp giúp đỡ, hỗ trợ của các sở, ban, ngành và sự nỗ lực vượt bậc của cán bộ và nhân dân huyện Tương Dương. Tập trung chỉ đạo phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc và công tác dân tộc trong thời kỳ mới; xác định mục tiêu phấn đấu về phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, an sinh xã hội.. . Đến hết năm 2018, kinh tế - xã hội của huyện đã có bước phát triển khá so với các huyện nghèo 30a của tỉnh.


Đồng chí Lô Thanh Nhất – Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban tổ chức đại hội trình bày báo cáo chính trị đại hội


Trong 5 năm, Đảng bộ đã chỉ đạo hệ thống chính trị và nhân dân phấn đấu đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Có 24/26 tiêu chí Đại hội Đảng bộ khóa 24 và 25/26 chỉ tiêu chủ yếu của Đại hội Đảng bộ khóa 25 đạt và vượt mục tiêu đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng từ 13,43% năm 2015 lên 17,1 năm 2018; chuyển dịch cơ cấu đúng hướng, phát triển thêm nhiều mô hình kinh tế có thu nhập cao. Kinh tế tăng trưởng cao, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm giai đoạn 2014 – 2018 đạt 7,8%. Thu nhập bình quân đầu người 27 triệu đồng/năm, tăng 142,1% so với năm 2014. Thu ngân sách trên địa bàn năm 2018 đạt 27,497 triệu đồng, tăng 115,77% so với năm 2014; Giá trị về nông, lâm, thủy sản năm 2018 đạt 482.334 triệu đồng, tăng 117,2%, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2014 – 2018 đạt 2,34%.

Văn hóa – xã hội đạt nhiều kết quả tích cực, nổi bật là cơ sở hạ tầng văn hóa xã hội được quân tâm đầu tư phát triển; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ngày càng có chiều sâu, đến nay, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 74% tỷ lệ làng, bản văn hóa đạt 73,4%. Công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân được tăng cường. Các chính sách đối với người có công, hộ nghèo, người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội… được thực hiện kịp thời, đúng chế độ.

Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số được quan tâm triển khai thực hiện từ quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đến bố trí sử dụng. Công tác vận động quần chúng trong việc đảm bảo thực hiện chính sách dân tộc được cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo.

Tuy vậy, Tương Dương vẫn thuộc huyện nghèo theo Nghị quyết 30a, kinh tế phát triển chưa bền vững, cơ cấu chuyển dịch chậm; tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Đời sống đồng bào các dân tộc vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới còn gặp khó khăn… Năng lực lãnh đạo của cấp ủy, hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền vẫn còn một số mặt hạn chế, bất cập; chất lượng của MTTQ và các đoàn thể nhân dân có chuyển biến nhưng còn chậm.

Đến năm 2024, huyện Tương Dương phấn đấu: Tổng giá trị sản xuất ước đạt 9.154.919 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt từ 35 đến 40 tiệu đồng/năm. Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 10%. Tỷ lệ hộ dân dùng nước hợp vệ sinh 100%. Tỷ lệ lao động nông thôn được đào tạo, tập huấn đạt 70%.

Tại đại hội, đại diện các ngành, chính quyền cấp xã, các hợp tác xã, cá nhân đã có các bài tham luận tham luận về: Xây dựng mô hình kinh tế gắn với xây dựng nông thôn mới tại xã Tam Quang; công tác xây dựng Đại đoàn kết dân tộc trên địa bàn xá Xá Lượng; công tác phối hợp trong việc phát huy giá trị vai trò của già làng, người có uy tín trong đấu tranh phòng chống truyền đạo trái pháp luật; cộng đồng dân tộc thiểu số trong công tác xây dựng nông thôn mới gắn chăm sóc, bảo vệ rừng với phát triển du lịch sinh thái tại xã Tam Đình; tuyên truyền loại bỏ các hủ tục lạc hậu, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống…


Đồng chí Lương Thanh Hải – Trưởng Ban Dân tộc phát biểu

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Lương Thanh Hải – Trưởng Ban Dân tộc ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân huyện Tương Dương đã đạt được trong thời gian qua. Đ/c nhấn mạnh: Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, hỗ trợ các chính sách cho các đồng bào để giảm bớt khó khăn, vươn lên thoát nghèo bền vững. Nhưng chính bản thân các đồng bào nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, tự giác, chấp nhận những khó khăn để thực thực hiện các chính sách đó đạt được kết quả, hiệu quả tích cực. Cùng với đó, các dân tộc anh em của huyện đoàn kết, cùng Đảng bộ, chính quyền các cấp phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu Đại hội Đảng các cấp và các mục tiêu, chỉ tiêu mà đại hội DTTS đã đề ra; giữ gìn và phát huy được những giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc mình, vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo, phát triển kinh tế, nâng cao dân trí, xây dựng đời sống ấm no.
Trưởng Ban Dân tộc Lương Thanh Hải trao kỷ niệm chương cho các cá nhânTrưởng Ban Dân tộc Lương Thanh Hải trao Giấy khen của Ban Dân tộc cho các tập thể và cá nhân


Bí thư huyện Tương Dương Nguyễn Văn Hải trao quà cho các đại biểu đi dự Đại hội cấp tỉnhChủ tịch UBND huyện Tương Dương Phan Đức Sơn trao Giấy khen của huyện cho các tập thể và cá nhân

Ban tổ chức đã trao quà cho 32 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An lần thứ III; Có 9 cá nhân được nhận Kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển các dân tộc; 2 tập thể và 15 cá nhân được nhận Giấy khen của Ban dân tộc; 22 cá nhân và 4 tập thể nhận Giấy khen của huyện Tương Dương.

Đại hội đã thành công tốt đẹp, với những đổi mới, sáng tạo, năng động đề ra các chủ trương, chính sách kịp thời và phù hợp, huyện Tương Dương sẽ có những bước phát triển mới, đột phá trong những năm tiếp theo.

Nguyễn Đăng Tịnh

THÔNG BÁO
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 153
  • Trong tuần: 1 122
  • Tất cả: 45258