image banner
Kế hoạch phân công nhiệm vụ của các Tiểu ban phục vụ Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An lần thứ III năm 2019

Thực hiện Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 04/03/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số cấp tỉnh, cấp huyện lần thứ III, năm 2019; Quyết định số 1201/QĐ-BCĐ ngày 17/4/2019 của Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Nghệ An lần thứ III năm 2019 về việc thành lập và phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Nghệ An lần thứ III năm 2019; Quyết định số 1202/QĐ-BCĐ ngày 17/4/2019 của Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Nghệ An lần thứ III năm 2019 về thành lập các Tiểu ban giúp việc phục vụ Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Nghệ An lần thứ III năm 2019; Các Tiểu ban đã xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Tiểu ban Nội dung;

- Tiểu ban Hậu cần và Lễ tân;

- Tiểu ban Văn nghệ - Tuyên truyền - Khánh tiết;

BBT

THÔNG BÁO
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 36
  • Trong tuần: 1 005
  • Tất cả: 45141