image banner
Đảng bộ Ban Dân tộc: Hoàn thành Đại hội các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025

Thực hiện Điều lệ Đảng; Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương; Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư Trung ương về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng và các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy; Hướng dẫn số 06- HD/ĐUK, ngày 25/3/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về hướng dẫn chuẩn bị và tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy bộ phận, đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022 – 2025, tính đến hết ngày 20/5/2022 Đảng ủy Ban Dân tộc đã lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thành công 4/4 đại hội của các chi bộ trực thuộc đảng bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 đạt tỷ lệ 100% (vượt tiến độ so với kế hoạch đã đề ra).

Trước đó, để đảm bảo công tác lãnh, chỉ đạo tổ chức đại hội chi bộ theo đúng Điều lệ Đảng, thống nhất, xuyên suốt, ngày 10/4/2022, Đảng ủy Ban Dân tộc đã ban hành Kế hoạch 139-KH/ĐU về việc đại hội các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022- 2025. Trong điều kiện vừa triển khai nhiệm vụ công tác chuyên môn với khối lượng công việc lớn, vừa triển khai tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc, Đảng ủy thường xuyên, bàn bạc tháo gỡ các khó khăn với các chi bộ về công tác tổ chức đại hội theo thẩm được giao và kịp thời tranh thủ ý kiến chỉ đạo, sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh để hoàn thành mục tiêu đề ra.

Việc tổ chức đại hội chi bộ nhằm tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên. Đồng thời củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết dân tộc và niềm tin của Nhân dân đối với Đảng. Nhìn chung, các chi bộ đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tổ chức các đại hội thành công tốt đẹp. Thực hiện tốt việc tổng kết thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ hiện tại; xác định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ của chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 và bầu chi ủy chi bộ, bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử được thực hiện đúng điều lệ, quy chế, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Bảo đảm tính dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch; gắn kết chặt chẽ với công tác cán bộ và sắp xếp, bố trí nhân sự chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội.

Một số hình ảnh Đại hội các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025:

 

Anh-tin-bai

 

Anh-tin-bai

 

Anh-tin-bai

Đại hội chi bộ Chính sách nhiệm kỳ 2022 -2025

Anh-tin-bai

Đại hội chi bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2022 -2025

 

 

Anh-tin-bai

Đại hội chi bộ Kế hoạch Tổng hợp nhiệm kỳ 2022 -2025

Anh-tin-bai

Đại hội chi bộ Thanh tra nhiệm kỳ 2022 -2025

Nguyễn Hà Giang

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 50
  • Trong tuần: 1 228
  • Tất cả: 60249