image banner
Đảng bộ Ban Dân tộc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Thực hiện Kế hoạch số 20-KH/ĐUK ngày 23/3/2021 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, trong 2 ngày 27-28/3/2021, Đảng ủy Ban Dân tộc tổ chức cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tham dự Hội nghị trực tuyến quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII.

Đảng ủy Ban đã tổ chức điểm cầu tại cơ quan với sự tham gia học tập, quán triệt của 25 đảng viên và 06 quần chúng. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được nắm vững để nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng một cách nghiêm túc, chất lượng.Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đã được tiếp thu những nội dung cốt lõi, những vấn đề mới trong các văn kiện đại hội, gồm các chuyên đề: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025; Chuyên đề: Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam; Chuyên đề: Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia.

 


Điểm cầu tại Ban Dân tộc tỉnh

 

Sau học tập, quán triệt, người học sẽ làm bài thu hoạch bằng hình thức trắc nghiệm trên máy cũng là cách làm hiệu quả, tạo được sự hào hứng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng./.

THÔNG BÁO
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 118
  • Trong tuần: 2 125
  • Tất cả: 52423