image banner
Chương trình công tác tháng 9 năm 2021 của Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An

THÔNG BÁO

Chương trình công tác tháng 9 năm 2021

của Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An

                                 

Trong tháng có:

- Ngày Quốc khánh nước cộng hòa XHCN Việt Nam (02/9);

- Ngày Thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 10/9;

- Ngày Xô viết Nghệ - Tĩnh (12/9).

 

NGÀY

NỘI DUNG

PHÂN CÔNG CHUẨN BỊ

CHỦ TRÌ/THAM GIA

ĐỊA ĐIỂM

01

Thứ Tư

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

Các phòng CM

 

 

02

Thứ Năm

Nghỉ Lễ Quốc Khánh (2/9)

 

 

 

03

Thứ Sáu

Nghỉ Lễ Quốc Khánh (2/9)

 

 

 

04

Thứ Bảy

Nghỉ cuối tuần

 

 

 

05

Chủ Nhật

Khai giảng năm học mới 2021-2022

 

Lãnh đạo Ban

Theo

KH

06

Thứ Hai

Sinh hoạt Đảng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07

Thứ Ba

Sáng: Nghe và cho ý kiến các nội dung:

1. Dự thảo Chỉ thị của BTV Tỉnh ủy về Đổi mới và phát triển kinh tế hợp tác trong nông nghiệp, nông thôn gắn với mục tiêu xây dựng Nông thôn mới tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025

2. Dự thảo đề cương xây dựng NQ HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025

 

Lãnh đạo Ban

VP UBND

Tỉnh

Chiều: Nghe và cho ý kiến các nội dung:

1. Dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025

2. Dự thảo Chỉ thị của BTV Tỉnh ủy về Đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

 

Lãnh đạo Ban

VP UBND

Tỉnh

08

Thứ Tư

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

Các phòng CM

 

 

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Quyết định 84/2006/QĐ-UBND

P.TT&ĐB

Đ/c Vi Văn Sơn

Hội trường T3

09

ThứNăm

Nghe và cho ý kiến về Dự thảo Đề án phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng trọng điểm, tạo nền tảng đột phá phát triển kinh tế - xã hội, giai đoạn 2021 - 2025

 

 

Lãnh đạo Ban

 

VP UBND

Tỉnh

10

Thứ Sáu

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

Các phòng CM

 

 

11

Thứ Bảy

Nghỉ cuối tuần

 

 

 

12

Chủ Nhật

Nghỉ cuối tuần

 

 

 

13

Thứ Hai

Nghe và cho ý kiến về Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 71/2010/QĐ-UBNDngày 24/9/2010 của UBND tỉnh quy định về việc thành lập Quỹ phát triển đất Nghệ An

 

 

 

 

Lãnh đạo Ban

 

Theo GM

14

Thứ Ba

Họp đảng ủy Cơ quan

Đảng ủy cơ quan

Đ/c Vi Văn Sơn

Hội trường T3

15

Thứ Tư

Tiếp công dân định kỳ 9/2021

Thanh tra Ban

Lãnh đạo Ban

P.Tiếp dân

Tập huấn tuyên truyền PBGD Pháp luật cho đồng bào các DTTS xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương

P.TT&ĐB

Đ/c Lô Xuân Vinh

Thanh Chương

       16

Thứ Năm

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

Cácphòng CM

 

 

Đi khảo sát chuẩn bị tổ chức Hội nghị tuyên truyền PBGDPL

P.TT&ĐB

Đ/c Lô Xuân Vinh

Các huyện

17

Thứ Sáu

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

Các phòng CM

Lãnh đạo Ban

Theo

KH

Các phòng chuyên môn nộp báo cáo chuyên môn tháng 8 và triển khai nhiệm vụ tháng 9 về Văn phòng Ban

 

Các phòng CM

 

Các Trưởng phòng

 

18

Thứ Bảy

Nghỉ cuối tuần

 

 

 

19

ChủNhật

Nghỉ cuối tuần

 

 

 

20

ThứHai

Các phòng chuyên môn nộp báo cáo chuyên môn tháng 9 và triển khai nhiệm vụ tháng 10 về Văn phòng Ban

 

Các phòng CM

 

Các Trưởng phòng

 

21

Thứ Ba

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

Các phòng CM

 

 

22

ThứTư

Họp UBND tỉnh phiên thường kỳ tháng 9 năm 2021

 

Đ/c Vi Văn Sơn

Theo GM

23

ThứNăm

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

Các phòng CM

 

 

24

ThứSáu

Nghe và cho ý kiến về Dự thảo Đề án Xã hội hóa vận động tài trợ cơ sở vật chất cho các trường phổ thông có học sinh dân tộc nội trú, bán trú trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 

 

 

Lãnh đạo Ban

 

Theo GM

25

ThứBảy

Nghỉ cuối tuần

 

 

 

26

ChủNhật

Nghỉ cuối tuần

 

 

 

27

ThứHai

Giao ban tháng 9 năm 2021

Văn phòng Ban

Đ/c Vi Văn Sơn

Hội trường

T3

28

Thứ Ba

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

Các phòng CM

 

 

29

Thứ tư

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

Các phòng CM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Thứ Năm

Sáng: Hội nghị BCH đảng bộ tỉnh tháng 9 năm 2021, bàn các nội dung:

- Nghị quyết BCH Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025;

- Nghị quyết BCH Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025

- Nghị quyết BCH Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025

 

 

 

 

 

 

 

 

Đ/c Vi Văn Sơn

 

 

 

 

 

 

 

Theo GM


 
 
 
 
THÔNG BÁO
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 31
  • Trong tuần: 1 650
  • Tất cả: 52456