image banner
Ban Dân tộc tổ chức tập huấn Chương trình 135 năm 2020

Thực hiện Quyết định 1825/QĐ-UBND ngày 10/6/2020 của UBND tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt danh mục, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở thuộc Chương trình 135 năm 2020, ngày 07/9/2020, Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An đã tổ chức khai mạc 04 lớp tập huấn đợt một cho gần 240 học viên là cán bộ xã, thôn, bản và cộng đồng của 20 xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới của các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Thanh Chương, Quế Phong.


Đồng chí Lương Thanh Hải – Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An khai mạc


Phát biểu khai mạc giao nhiệm vụ cho các lớp học, đồng chí Lương Thanh Hải – Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An đã nêu rõ mục đích, ý nghĩa, nhiệm vụ và tầm quan trọng của việc tổ chức các lớp tập huấn Chương trình 135 cho cán bộ xã, thôn, bản và cộng đồng thuộc vùng đặc biệt khó khăn, đồng chí cũng khái quát về tình hình công tác dân tộc cả nước nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng giai đoạn 2016 – 2020, định hướng 2021 – 2025.

Mục đích của các lớp tập huấn là nhằm giúp cho các học viên là cán bộ xã, thôn, bản và công đồng thuộc vùng đặc biệt khó khăn nắm bắt những kiến thức cơ bản để tổ chức thực hiện các tiểu dự án của Chương trình 135.


Toàn cảnh lớp tập huấn

Các giảng viên đến từ các trường Đại học Vinh, Đại học Xây Dựng, Đại học Thủy Lợi, Đại học Nông nghiệp, Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ kết hợp giữa giảng dạy lý thuyết và mô hình thực tiễn sinh động để cung cung cấp cho học viên các chuyên đề sau: Chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về giảm nghèo bền vững; công tác tuyên truyền, vận động thực hiện chính sách giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội; công tác quản lý tài chính; quy trình, kỹ năng giám sát kiểm tra, tổ chức thực hiện; phương pháp tổng hợp báo cáo tình hình, kết quả tiến độ thực hiện gồm khối lượng, giải ngân, đánh giá tác động; lập kế hoạch có sự tham gia của cộng đồng trong tham gia xây dựng kế hoạch; một số vấn đề về bình đẳng giới và tiếp cận nhân học trong thực hiên Chương trình 135 giai đoạn 2016 – 2020; định hướng thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2025.

Nguyễn Văn Việt

THÔNG BÁO
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 100
  • Trong tuần: 1 069
  • Tất cả: 45205