image banner
Công bố Quyết định Thanh tra việc thực hiện các chính sách dân tộc tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.

Chiều ngày 25 tháng 3 năm 2021, tại Trụ sở UBND huyện Kỳ Sơn, Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An, công bố Quyết định thanh tra việc thực hiện các chính sách dân tộc tại UBND huyện Kỳ Sơn.

Dự hội nghị có ông Lô Xuân Vinh, Phó Trưởng Ban Dân tộc cùng các thành viên Đoàn thanh tra; về phía huyện Kỳ có ông Nguyễn Hữu Minh, Chủ tịch UBND và bà Vi Thị Quyên Phó Chủ tịch UBND huyện; Đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn; Chủ tịch UBND các xã được giao hiện các chính sách dân tộc tại huyện.

Tại Hội nghị, ông Lô Xuân Vinh, Phó Trưởng Ban Dân tộc đã công bố toàn văn Quyết định số 18/QĐ-BDT ngày 19/3/2021của Trưởng Ban Dân tộc về việc thanh tra các chính sách dân tộc tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Niên độ thanh tra từ 2017-2020 và những năm có liên quan.

Sau khi nghe các nội dung kế hoạch thanh tra do Trưởng đoàn thanh tra triển khai, ông Nguyễn Hữu Minh, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn đã tiếp nhận và nhất trí với Quyết định thanh tra của Trưởng Ban Dân tộc, huyện sẽ chỉ đạo các phòng chuyên môn và Chủ tịch UBND các xã phối hợp thực hiện tốt kế hoạch thanh tra, đề nghị các đơn vị chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu có liên quan và cử cán bộ chuyên môn phối hợp làm việc với Đoàn thanh tra trong quá trình đi kiểm tra, xác minh tại cơ sở.Phát biểu tại buổi công bố quyết định, ông Lô Xuân Vinh, Phó Trưởng Ban Dân tộc đề nghị Lãnh đạo UBND huyện chỉ đạo các đơn vị cung cấp tài liệu, hồ sơ kịp thời, đầy đủ cho Đoàn thanh tra. Yêu cầu các thành viên Đoàn thanh tra thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra và các quy định khác của pháp luật về thanh tra, thực hiện cuộc thanh tra đảm bảo theo kế hoạch được duyệt; không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường đơn vị được thanh tra./.

Nguyễn Thị Thanh Tần

THÔNG BÁO
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 132
  • Trong tuần: 1 101
  • Tất cả: 45237