image banner
Công bố Quyết định Thanh tra việc thực hiện các chính sách dân tộc tại huyện Tân kỳ, tỉnh Nghệ An.

Căn cứ Kế hoạch thanh tra năm 2022 đã được Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An phê duyệt. Ngày 14/3/2022 tại Ủy ban nhân dân huyện Tân kỳ, Đoàn thanh tra đã tiến hành công bố Quyết định số 10/QĐ-BDT ngày 04/3/2022 của Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An về thanh tra việc thực hiện chính sách dân tộc tại huyện Tân Kỳ.

Buổi công bố Quyết định thanh tra có ông Lô Xuân Vinh - Phó Trưởng Ban Dân tộc; Đoàn thanh tra; Lãnh đạo UBND huyện và các Trưởng phòng, ban chuyên môn đến tham dự.

Theo quyết định, Đoàn thanh tra gồm 03 thành viên do bà Nguyễn Thị Thanh Tần - Phó Chánh Thanh tra thuộc Thanh tra Ban Dân tộc làm Trưởng đoàn; thời hạn thanh tra là 30 ngày làm việc kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.

Tại buổi công bố Quyết định thanh tra, Trưởng đoàn Thanh tra nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, thời hạn thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn thanh tra; quyền và trách nhiệm của đối tượng thanh tra; dự kiến kế hoạch làm việc của Đoàn thanh tra; mối quan hệ công tác giữa Đoàn thanh tra và đối tượng thanh tra; các nội dung khác liên quan đến hoạt động của Đoàn thanh tra. Ủy ban nhân dân huyện Tân Kỳ báo cáo khái quát tình hình thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn trong quản lý, sử dụng, điều hành ngân sách, tài chính và thực hiện chính sách dân tộc của Ủy ban nhân dân huyện từ  2019 đến 2021. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân và các Trưởng phòng, ban chuyên môn huyện thống nhất với nội dung quyết định thanh tra và sẽ kịp thời cung cấp hồ sơ cho Đoàn thanh tra thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Anh-tin-bai

Toàn cảnh buổi làm việc

Phát biểu tại buổi công bố ông Lô Xuân Vinh- Phó Trưởng Ban nêu rõ đây là cuộc thanh tra theo kế hoạch hàng năm được Trưởng Ban Dân tộc tỉnh phê duyệt, là hoạt động thường xuyên giúp Ban Dân tộc tỉnh quản lý nhà nước; nội dung thanh tra không trùng lặp các nội dung đã được các cơ quan Thanh tra, Kiểm toán Nhà nước thực hiện; đề nghị Ủy ban nhân dân huyện, các phòng, ban có liên quan cung cấp hồ sơ, tài liệu chính xác, kịp thời, phối hợp tốt với Đoàn thanh tra trong quá trình thực hiện nghiệp vụ; yêu cầu Đoàn thanh tra phải làm việc một cách khách quan, trung thực, đúng nguyên tắc hoạt động của ngành, tác phong làm việc đúng mực, tuân thủ nghiêm quy định pháp luật và bảo mật thông tin, tài liệu, nội dung thanh tra theo quy định pháp luật trong quá trình thực hiện thanh tra khi chưa có kết luận thanh tra chính thức của người ra quyết định thanh tra.

Thời gian làm việc của Đoàn thanh tra là 30 ngày, dự kiến đoàn kết thúc thanh tra trực tiếp đúng theo kế hoạch và quy định của Luật Thanh tra./.

Nguyễn Thị Thanh Tần

THÔNG BÁO
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 130
  • Trong tuần: 1 099
  • Tất cả: 45235