image banner
Hội nghị Sơ kết 03 năm Quyết định 1163/QĐ-TTg.

Ngày 24 tháng 12 năm 2019 dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Thị HạnhThứ trưởng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội nghị kết 03 năm thực hiện Quyết định số 1163/QĐ - TTg ngày 08 tháng 8 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 – 2021”

Nước ta có 53 dân tộc thiểu số, với 14.118.232 người, gần 3 triệu hộ (chiếm 14,7% dân số cả nước) cư trú thành cộng đồng ở 51 tỉnh, thành phố, 548 huyện, 5266 xã, trong đó có 382 xã biên giới. địa bàn cư trú chủ yếu ở vùng Tây Bắc, Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ và Tây duyên hải Miền Trung, chiếm ¾ diện tích cả nước. Đây là vùng có chiến lược quan trọng về an ninh, quốc phòng, môi trường sinh thái. Trong 03 năm (2017 – 2019) thực hiện Quyết định số 1163/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Dân tộc đã chỉ đạo các vụ, đơn vị trực thuộc hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc triển khai nghiêm túc các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp của đề án, gắn với chính sách dân tộc ở vùng đồng bào dân tộc miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, bước đầu đã thu được kết quả đáng khích lệ. Các địa phương đã đưa các chỉ tiêu về giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số và miền núi vào nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, xây dựng giải pháp cụ thể và bố trí nguồn lực để tổ chức thực hiện các đề án, chính sách, đồng thời triển khai kế hoạch thực hiện công tác phổ biến giáo dục, pháp luật, và tuyên truyền vận động đồng bào vùng đồng bào dân tộc miền núi, vùng đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 1163/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ, góp phần nâng cao dân trí, trẻ em trong độ tuổi đều được đi học, việc khám, chữa bệnh cho người nghèo ngày càng được quan tâm; bản sắc văn hóa dân tộc được giữ gìn, đẩy lùi các tệ nạn xã hội; bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực, nhất là cán bộ người DTTS đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.
Là địa phương được chọn thực hiện mô hình điểm, đồng chí Sầm Thanh Hoài phó chủ tịch UBND xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An đã có báo cáo tham luận nêu bật các kết quả đạt được, những bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định số 1163/QĐ - TTg ngày 08 tháng 8 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ góp phần giúp xã Châu Tiến xóa đói, giảm nghèo, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc góp phần đưa xã Châu Tiến về đích Chương trình xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn xã.

Kết luận Hội nghị đồng chí Thứ trưởng – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Thị Hạnh đã nêu rõ phương, hướng nhiệm vụ trọng tâm trong 02 năm tới (2020 – 2021) để thực hiện tốt Quyết định số 1163/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ ./.


Nguyễn Văn Việt

THÔNG BÁO
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 149
  • Trong tuần: 1 118
  • Tất cả: 45254