image banner
Cơ cấu tổ chức bộ máy

CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY BAN DÂN TỘC TỈNH NGHỆ AN
 

Địa chỉ: Số3 - Đinh Bạt Tụy - Thành Phố Vinh - Tỉnh Nghệ An - Việt Nam

Tel: 02383.590507; Fax: 02383.592901

Email:bdt@nghean.gov.vn

Website:http://www.bdt.nghean.gov.vn

I. Lãnh đạo Ban:

1. Ông: Vi Văn Sơn

Chức vụ: Ủy viên BCH Tỉnh ủy; Trưởng Ban

Điện thoại: 0238.3594434; Di động:0904475666

Email:sonvv@bdt.nghean.gov.vn

2. Ông: Lô Xuân Vinh

Chức vụ: Phó Trưởng Ban

Điện thoại: 0238.3846450Di động:0912267116

Email:vinhlx@bdt.nghean.gov.vn

3. Ông: Lương Văn Khánh

Chức vụ: Phó Trưởng Ban

Điện thoại: 0238.3592636;Di động:0916017376

Email:khanhlv@bdt.nghean.gov.vn

4. Ông: Vy Mỹ Sơn

Chức vụ: Phó Trưởng Ban

Di động:090348444

Email:sonvm@bdt.nghean.gov.vn

II.Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc:

1. Văn phòng Ban:

- Chánh Văn phòng: Bà Lang Thị Phượng

Điện thoại: 0238.3535686 ; Di động:0915026983

Email:phuonglt@bdt.nghean.gov.vn

- Ông Bùi Tiến Hùng – Phó Chánh Văn phòng

Di động:0918382789

Email:bungbt@bdt.nghean.gov.vn/buihung.ktcc@gmail.com

- Bà Lương Thị Lan – Chuyên viên

Di động: 0919570157- Email:lanlt@bdt.nghean.gov.vn

- Bà Chu Thị Thúy Khanh – Kế toán

Di động:0914498361 - Email:khanhct@bdt.nghean.gov.vn/thanhkhanhbdtna@gmail.com

- Ông Võ Trọng Niệm – Chuyên viên

Di động:0914650666 - Email:nienvt@bdt.nghean.gov.vn

- Bà Vi Thị Thanh – Văn thư

Di động:0982025967 - Email:thanhvt@bdt.nghean.gov.vn/vithanhbdtcs@gmail.com

2. Phòng Kế hoạch tổng hợp

- Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Thu Hương

Điện thoại: 0238.3838398; Di động:0915687575

Email:huongnt@bdt.nghean.gov.vn

- Bà Nguyễn Hà Giang – Chuyên viên

Di động:0944393898 - Email:giangnh@bdt.nghean.gov.vn/hagiang@gmail.com

- Ông Nguyễn Văn Việt – Chuyên viên

Di động:0912448875 - Email:vietnv@bdt.nghean.gov.vn/vietbdt@gmail.com

- Ông Đinh Xuân Trung Kiên – Thanh tra viên

Di động:0913226533 - Email:kiendx@bdt.nghean.gov.vn

3.Phòng Chính sách dân tộc

- Phụ trách phòng: Ông Nguyễn Đăng Tịnh

Điện thoại:0238.3849883;

Email:tinhnd@bdt.nghean.gov.vn

- Bà Nguyễn Thị Hải – Chuyên viên

Di động:0918025306 - Email:haint@bdt.nghean.gov.vn

- Bà Vi Thị Thấm – Chuyên viên

Di động:0913821171 - Email:thamvt@bdt.nghean.gov.vn/ vithambdtna@gmail.com

- Bà Moong Thị Bún – Chuyên viên

Di động:0916373289 - Email:bunmt@bdt.nghean.gov.vn/bunmiks89@gmail.com

- Ông Lang Trung Huấn – Chuyên viên

Email:huanlv@bdt.nghean.gov.vn

4. Phòng Tuyên truyền và Địa bàn

- Trưởng phòng: Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Điện thoại: 0238.3590507; Di động:0931355686

Email:hungnm@bdt.nghean.gov.vn

- Phó Trưởng phòng: Ông Và Bá Của

Điện thoại:0238.3592684; Di động:01229117688

Email:cuavb@bdt.nghean.gov.vn

- Bà Hoàng Thị Thu Hoài – Chuyên viên

Di động:0943286816 - Email:hoaiht@bdt.nghean.gov.vn/hoaibdtnghean@gmail.com

- Bà Trần Thị Hường – Cán sự

Di động:0904475596 - Email:huongtt@bdt.nghean.gov.vn

5. Thanh tra

- Chánh Thanh tra: Bà Lang Thị Hiến

Điện thoại: 0383.8696626hoặc0914559834

Email:hienlt@bdt.nghean.gov.vn

- Phó Chánh Thanh tra: Bà Nguyễn Thị Thanh Tần

Điện thoại:0918001768

Email:tannt@bdt.nghean.gov.vn

- Ông Lô Văn La – Chuyên viên

Di động:0944749678 - Email:lalv@bdt.nghean.gov.vn

- Bà Kiều Thị Thủy – Cán sự

Di động:02388981737 - Email:thuykt@bdt.nghean.gov.vn

6. Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ phát triển vùng DTTS Nghệ An

- Phó Giám đốc: Ông Trần Tuấn Thi

Điện thoại: 0238.8682838; Di động:0975559777

Email:thitt@bdt.nghean.gov.vn


image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 155
  • Trong tuần: 2 423
  • Tất cả: 116910