image banner
Giới thiệu chung

Từ Ty Quốc dân thiểu số đến Ban Dân tộc hôm nay, cơ quan làm công tác dân tộc Nghệ An với nhiều tên gọi khác nhau, nhưng đều có chức năng nhiệm vụ chủ yếu là tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh vè vấn đề dân tộc, nghiên cứu, đề xuất, xây dựng chính sách dân tộc và tổ chức thực hiện công tác dân tộc trên địa bàn Tỉnh nhà.

Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng và nhà nước từ năm 1986 đến nay, vùng dân tộc thiểu số đã có những bước phát triển vượt bậc, đạt được những thành tự to lớn trên các lĩnh vực, kinh tế, văn hóa, xã hội; quyền bình đẳng giữa các dân tộc được thực hiện đầy đủ, toàn diện hơn; đoàn kết giữa các dân tộc tiếp tục được tăng cường; kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội tiếp tực được chú trọng đầu tư; kinh tế phát triển theo chiều hướng tích cực và đúng hướng; sự nghiệp giáo dục, y tế , văn hóa… có nhiều tiến bộ; truyền thống văn hóa tốt đẹp của các dân tộc được tôn vinh và phát huy; đời sống vật chất và tinh thần của đồng báo từng bước được nâng cao ; an ninh chính trị và trât tự xã hội được giữ vững; tổ chức bộ máy lam công tác dân tộc được kiện toàn, củng cố; công tác đào tạo đội ngũ cán bộ được quan tâm; năng lực tham mưu, quản lý của cơ quan dân tộc ngày một nâng cao; sự phối kết hợp giữa cơ quan làm công tác dân tộc với các sở ban ngành ngày một chặt chẽ.  

Trong những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của UBDT; Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ban Dân tộc đã phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, thành phố tổ chức thực hiện tốt công tác dân tộc, quản lý, triển khai có hiệu quả các chương trình, chính sách dự án, đề án tại vùng dân tộc miền núi tỉnh Nghệ An như: Chương trình 135/CP; Chính sách theo quyết định 134/TTg; Chính sách hỗ trợ thực hiện di dân thực hiện ĐCĐC cho đồng báo DTTS (theo QĐ 33/TTg); Dự án xây dựng Trung tâm cụm xã; Dự án hỗ trợ phát triển dân tộc Ơ Đu; Quyết định 160; Nghị quyết 30a….

Với sự phấn đấu nỗ lực của toàn ngành và toàn thể CBCC, Ban Dân tộc đã được Đảng, Nhà nước, Chính phủ tặng nhiều Huân, Huy chương, Bằng khen… cho tập thể, các cá nhân.

Để phát huy truyền thống của cơ quan dân tộc trong tỉnh những năm tiếp theo, Ban Dân tộc tỉnh chú trọng nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về lĩnh vực dân tộc, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu trong đồng bào dân tộc thiểu số,  phối hợp triển khai có hiệu quả các chương trình, dự án chính sách dân tộc góp phần xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân các dân tộc, củng cố hệ thống chính trị, trận tự an toàn xã hội vùng dân tộc thiểu số, phòng chống các âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc, góp phần phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh một cách bền vững trong xu thế hội nhập và phát triển.

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 134
  • Trong tuần: 2 402
  • Tất cả: 116889