image banner
HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Ngày 28 tháng 5 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các Quyết định số 652/QĐ-TTg về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho các địa phương thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia và Quyết định số 653/QĐ-TTg về việc giao dự toán ngân sách trung ương năm 2022 thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022 trước ngày 01  tháng 7 năm 2022 theo quy định tại Điều 6, Nghị định số 27/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ.

Do đó, theo đề nghị UBND tỉnh, chiều ngày 24 tháng 6 năm 2022, tại thành phố Vinh, HĐND tỉnh Nghệ An khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 quyết định tổ chức Kỳ họp thứ 6 (Kỳ họp chuyên đề) để giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền.

Sau một buổi làm việc nghiêm túc, khẩn trương, Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, phát huy dân chủ, trí tuệ, tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp ý kiến chất lượng vào 10 tờ trình, dự thảo nghị quyết; trong đó có 07 dự thảo nghị quyết về 03 chương trình mục tiêu quốc gia nhằm tạo hành lang pháp lý để triển khai, phát huy tối đa các nguồn lực phục vụ phát triển và an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Việc thông qua các nghị quyết liên quan đến 03 chương trình mục tiêu quốc gia tại kỳ họp chuyên đề này có tác động rất sâu sắc về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh cũng như đời sống của các đối tượng thụ hưởng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, được đại biểu và cử tri đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh nhà rất quan tâm, kỳ vọng sẽ đem đến sự chuyển biến mạnh mẽ về kinh tế - xã hội, tạo sức bật để đẩy nhanh quá trình giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số.

Ngay sau kỳ họp, ngày 24 tháng 6 năm 2022, HĐND tỉnh Nghệ An đã ban hành Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 và hằng năm trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND về kế hoạch phân bổ vốn và cơ chế  huy động, lồng ghép các nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022 trên địa bàn tỉnh Nghệ An./.

    Chi tiết các Nghị quyết.

 

Đinh Xuân Trung Kiên

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 26
  • Hôm nay: 256
  • Trong tuần: 2 524
  • Tất cả: 117011