image banner
UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quy định cơ chế quản lý, điều hành ngân sách nhà nước năm 2023 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Ngày 27 tháng 12 năm 2022, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 68/2022/QĐ-UBND Quy định cơ chế quản lý, điều hành ngân sách nhà nước năm 2023 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Theo đó, đối với Chi các Chương trình mục tiêu quốc gia được quy định tại Khoản 1, Điều 16 của Quyết định:

Về quản lý và phân bổ kinh phí: Căn cứ vào chỉ tiêu vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, cơ quan chủ trì quản lý chương trình chủ trì, phối hợp với các chủ dự án thành phần, các sở, ngành, đơn vị có liên quan phân bổ chi tiết theo mục tiêu, nhiệm vụ trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định. Đồng thời, đề xuất các giải pháp thực hiện có hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn.

Về bố trí vốn đối ứng: Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, các Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, nguồn lực địa phương bố trí đối ứng theo quy định của Trung ương được huy động từ nhiều nguồn lực: Ngân sách địa phương bố trí lồng ghép trong nguồn kinh phí thực hiện các chương trình, đề án, cơ chế chính sách; vốn đầu tư công ngân sách địa phương; huy động các nguồn hợp pháp khác…

Tải về
 

Tin bài: Đinh Xuân Trung Kiên

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 167
  • Trong tuần: 2 435
  • Tất cả: 116922