image banner
Ủy ban Dân tộc hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với cấp xã, thôn hình thành sau sắp xếp trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Thực hiện Công điện số 557/CĐ-TTg ngày 18/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát, hoàn thiện các quy định về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030; Ngày 27/7/2023 Ủy ban Dân tộc ban hành Công văn số 1303/UBDT-CSDT về việc hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với cấp xã, thôn hình thành sau sắp xếp trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, gồm các nội dung sau:

1. Hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 đối với 04 trường hợp: Các xã, thôn đang hưởng chế độ, chính sách nếu sau sắp xếp thay đổi về tên gọi; Sát nhập toàn bộ địa giới hành chính của các xã, thôn đang hưởng chế độ, chính sách với nhau; Sát nhập toàn bộ các xã, thôn đang hưởng chế độ, chính sách với các xã, thôn không hưởng chế độ, chính sách; Sắp xếp, điều chỉnh một phần địa giới hành chính xã, thôn để sát nhập với xã, thôn khác.

2. Hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đối với 03 trường hợp: Khi thực hiện sắp xếp xã, thôn có sự thay đổi về tên nhưng không có sự tác động, ảnh hưởng đến quy mô diện tích, ranh giới của xã, thôn; Khi thực sắp xếp đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn (gọi chung là xã) có sự tác động, ảnh hưởng đến quy mô diện tích, ranh giới của xã; Khi thực hiện sắp xếp cấp thôn, tổ dân phố (gọi chung là thôn) nếu có sự tác động, ảnh hưởng đến quy mô diện tích, ranh giới của thôn.

3. Trình tự rà soát, xác định xã khu vực III, khu vực II, khu vực I, thôn đặc biệt khó khăn thực hiện theo Điều 3, Điều 4, Điều 5, Điều 6; Quy trình, thủ tục thực hiện theo Điều 7, Điều 8 của Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg ngày 12/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025.

Việc hoàn thành rà soát và gửi hồ sơ về Ủy ban Dân tộc trước 30/6 hàng năm./.

Chi tiết  Công văn số 1303/UBDT-CSDT

Tin bài: Đinh Xuân Trung Kiên

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 18
  • Trong tuần: 2 532
  • Tất cả: 178744