image banner
​HĐND tỉnh đã thông qua dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương thực hiện 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Tại kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh đã thông qua dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương thực hiện 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 

Anh-tin-bai

 

 

Toàn cảnh Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026

 

Theo đó, Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới là 344,190 tỷ đồng; Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 632,118 tỷ đồng; Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững là 204,445 tỷ đồng.

Kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 cụ thể như sau:

- Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt: 30.891 triệu đồng;

- Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết: 42.341 triệu đồng;

- Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào DTTS&MN và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc: 409.608 triệu đồng;

- Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: 91.090 triệu đồng;

- Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch: 20.970 triệu đồng;

- Dự án 7: Chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người DTTS; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em: 13.325 triệu đồng;

- Dự án 9: Đầu tư phát triển nhóm DTTS rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn: 23.893 triệu đồng;

Chi tiết Nghị quyết 62/HĐND tỉnh

Nguyễn Hà Giang

 

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 160
  • Trong tuần: 2 428
  • Tất cả: 116915